Обрати сторінку

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки

Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Кілійського міжрайонного управління водного господарства

Головний бухгалтер Зайцева Лариса Василівна 

Основні завдання відділу

– ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності;

– відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності , необхідної для оперативного управління бюджетними  призначеннями (асигнуваннями) і фінансовими матеріальними/нематеріальними ресурсами;

– забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань , здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань , достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку  та звітності;

– методичне керівництво і контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення

бухгалтерського обліку та звітності , складання фінансової , бюджетної  та податкової звітності;

– правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів , внесків , зборів до відповідних бюджетів;

– ведення обліку витрат фонду заробітної плати , дотримання штатної ,фінансової і касової дисципліни;

– дотримання встановлених правил проведення інвентаризації основних засобів , нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів та розрахунків ,інших статей балансу підприємства;

– ведення обліку дебіторської та кредиторської заборгованостей, дотримання платіжної дисципліни;

– забезпечення матеріалів щодо проведення тендерних закупівель;

– ведення розрахунку фонду оплати праці і чисельності працюючих з урахуванням ефективного використання трудових ресурсів;

– складання штатного розкладу по всім видам діяльності Управління;

– складання калькуляцій на послуги які надаються Управлінням для отримання доходів;

– розробка кошторису за загальним та спеціальним фондами бюджету;

– допомагає у розробці Положення про оплату праці та преміювання робітників і фахівців, умов матеріального стимулювання підрозділів, поєднання професій і посад, збільшення зон обслуговування устаткування, трудових ресурсів, робочого часу.

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки працює в постійному зв’язку з усіма відділами управління, співпрацює з відділами БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, з відділенням Державної казначейської служби України у Кілійському районі, Кілійська ДПІ та іншими державними органами та фондами.

Структура відділу бухгалтерського обліку, звітності та економіки 

– головний бухгалтер;

– заступник головного бухгалтера;

– провідний бухгалтер –  2 чол.;

– бухгалтер 1 категорії – 4 чол.;

– провідний економіст – 2 чол.;

– економіст 2 категорії – 1 чол.;

Постанова Від 26 серпня 2020р № 750. Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери.   28.08.2020р. 16:30

Баланс на 01 січня 2020 року