Обрати сторінку

 

Відділ техногенно-екологічної безпеки

 

       Начальник  відділу – КУЛЯС Світлана Яковлівна

       Структура відділу

       Відділ згідно штатного розкладу складається з 5 одиниць:

       – начальник відділу;

       – провідний інженер – 2 одиниці;

       – інженер 1 категорії – 2 одиниці.

        Основні завдання відділу

        Основним завданням відділу є реалізація державної політики в частині забезпечення  техногенно-

        екологічної безпеки, захисту населення і територій  від наслідків надзвичайних  ситуацій,

        запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них на підвідомчій

        території водогосподарському комплексу Ізмаїльського (Кілійського), Білгород-Дністровського

        (Татарбунарського) та Болградського (Арцизського) районів Одеської області.

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації.
 • Здійснює заходи щодо активації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації.
 • Здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та безпеки і здоров’я громадян.
 • Проводить заходи щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на об’єктах Управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення.
 • Готує та надає пропозиції Державному агентству меліорації та рибного господарства України, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо заходів реагування на ту чи іншу надзвичайну ситуацію.
 • Здійснює постійне прогнозування зон можливого виникнення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків.
 • Здійснює гідрометричні спостереження, моніторинг навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту управління, контроль за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів.
 • Координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.
 • Інформує органи управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.
 • Здійснює заходи щодо збору, оброблення, аналізу інформації про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.
 • Одержує від керівників структурних підрозділів управління, матеріали та документи, які необхідні для вирішення питань, що належать до їх компетенції.
 • Ініціює питання щодо спрямування коштів на здійснення заходів з охорони вод, відтворення водних ресурсів і підтримання водних об’єктів у належному стані, а також виконання робіт, пов’язаних із попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків.
 • Організовує в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 • Здійснює заходи щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
 • Здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах управління чинного екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів з охорони навколишнього середовища, сприяє зниженню шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників
 • Здійснює контроль за додержанням технологічних режимів природоохоронних об’єктів, аналізує їх роботу, стежить за додержанням екологічних стандартів і нормативів, за станом навколишнього середовища в районі розташування підприємства.
 • Контролює звітність про виконання заходів з охорони навколишнього середовища, бере участь у роботі комісій з проведення екологічної експертизи діяльності підприємства.
 • Здійснює контроль за дотриманням та виконанням умов договору по біологічному очищенню водних об’єктів управління відповідно до вимог розроблених Програм «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації водних об’єктів Кілійського міжрайонного управління водного господарства».
 • Здійснює роботи гідрометричної служби управління згідно плану гідрометричних робіт, розробляє необхідну документацію.