Експлуатаційна дільниця Дунайських споруд (ЕДДС)

Начальник дільниці: Борисова Валентина Євгеніївна

Провідний інженер гідротехнік: Мазуренко Микола Вікторович

Провідний інженер гідротехнік: Бідник Ганна Миколаївна

                                                    Структура

Відповідно штатного розкладу до складу ЕДДС входять:
– начальник дільниці – 1
– провідний інженер гідротехнік – 2
– електромонтер  з ремонту та обслуговування електроустаткування 3р.  – 4
– електромонтер  з ремонту та обслуговування електроустаткування 5р. – 1
– електрогазозварник – 1
– слюсар – ремонтник 3р.- 4
– тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва МТЗ-82 5р. – 2
– тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва ДТ-75  5р. – 1
– тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва ЕО-2621 5р. – 1
– водій автотранспортних засобів УАЗ-3303 – 1
– тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва ДТ-75 (бульдозер) 5р. – 1
– сторож – 6

ЕДДС здійснює свою діяльність відповідно до рішень Дунайської комісії щодо рівневого режиму придунайських водоймищ, використання та відтворення водних ресурсів, розвитку водного господарства, експлуатації водогосподарських систем та захисних гідротехнічних споруд (далі – ГТС), що знаходяться у межах суббасейну озера Китай, його малих річок, Стенцівсько-Жебріяновських заплав та української частини  р. Дунай від 8 км Кислицького гирлу  Дунай до 0 км Соломонова рукава Дунаю, включаючи морський край дельти Дунаю, східну частину острову Кислицький, Острови Степовий, Катенька та Машенька, здійснює заходи щодо безаварійного пропуску повені.

                                                             Завдання

–  ЕДДС забезпечує безаварійний пропуск паводку.
– Дільниця проводить всі необхідні заходи, які забезпечують утримання та експлуатацію ГТС в належному стані відповідно до Правил технічної експлуатації в зоні  обслуговування.
– Забезпечує контроль за станом ГТС, складає акти огляду та дефектні відомості, складає плани робіт щодо проведення поточного та капітального ремонту.
– Здійснює оперативне керівництво роботами по проведенню поточних та капітальних ремонтів ГТС.
-. ЕДДС проводить  необхідні заходи по утриманню машини та механізмів, які знаходяться в підпорядкуванні, в належному робочому стані.
– Відповідно до плану проводить необхідні гідрометричні роботи щодо відповідності ГТС до їх проектних параметрів.
– Забезпечує складання звітності по виконанню завдань та планів експлуатаційних та ремонтних робіт.
– Вживає заходів по забезпеченню робітників спецодягом та засобами індивідуального захисту, контролює дотримання робітниками правил та вимог з охорони  праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішньо трудового розпорядку.
– Забезпечує виконання вимог Закону України “Про охорону праці” та пожежній безпеці.
– Проводить роботу по вдосконаленню організації виробництва, впроваджує нові технології, удосконалює механізацію та автоматизацію виробничого процесу. Упроваджує наукову організацію праці, проводить атестацію та раціоналізацію робочих місць.