Обрати сторінку

Електротехнічна лабораторія

Положення електротехнічної лабораторії та дільниці у її складі Кілійського міжрайонного управління водного господарства

Завідувач електротехнічної лабораторії – Зіборов Олександр Сергійович

Електротехнічна лабораторія ( далі ЕТЛ ) – здійснює вимірювання параметрів електрообладнання електроустановок, а також випробування засобів індивідуального захисту та рідких діелектриків, визначених затвердженою сферою об’єктів та процесів системи вимірювань для потреб підприємства та для сторонніх осіб.

Структура відділу:

Завідувач ЕТЛ- Зіборов О.С. ( м. Кілія )

Інженер з метрології – Курбацький О. В. ( м. Кілія )

Технік-електрик 1 кат.  – Чайковська Л. М. ( м. Татарбунари )

Технік-енергетик – Нямцул М.О. ( м. Кілія )

До функцій працівників ЕТЛ входить :

1.Своєчасна подача приладів та устаткування ЕТЛ до ДП «Одесастандартметрології».

2. Подача документів в Державну службу України з питань праці.

3.Перегляд та оновлення технічної літератури.

4.Ведення необхідної документації.

5.Своєчасне проведення вимірів та випробувань на об’єктах  Кілійського МУВГ.

6.Оформлення протоколів з результатами вимірів та випробувань.

7.Взаємодія з іншими організаціями та підрозділами Кілійського МУВГ.