Обрати сторінку

Запобігання корупції

Уповноважений з антикорупційної діяльності – вакансія

Електронна пошта: 

Контактний телефон: 

Місце знаходження:

Правовий статус уповноваженого визначає Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон про запобігання корупції)

Безпосередньо підпорядковується начальнику Управління.

У роботі керується Конституцією України, Законом про запобігання корупції, іншими законами, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами, інструкціями, вказівками та іншими нормативними документами Державного агентства меліорації та рибного господарства України, положенням та антикорупційною програмою Управління, наказами, розпорядженнями начальника Управління, посадовою інструкцією.

Мета роботи уповноваженого — несе відповідальність за реалізацію антикорупційної програми — комплексу правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в Управлінні — з використанням заходів, які не суперечать законодавству

Основні обов’язки

 • Розробляє проект антикорупційної програми.
 • Реалізує заходи, визначені  антикорупційною програмою.
 • Контролює впровадження антикорупційних стандартів i процедур, визначених антикорупційною програмою. Здійснює   супровід, надає методичну та консультаційну допомогу з цих питань.
 • Здійснює заходи, спрямовані на попередження, виникнення та виявлення конфлікту інтересів у працівників Управління.
 • Співпрацює з працівниками підприємства, правоохоронними та контролюючими органами.
 • Ініціює проведення внутрішніх перевіророк (розслідувань), розробляє заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням у майбутньому.
 • Проводить внутрішні службові перевірки (розслідування) та вживає заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомляє про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, що дозволить усунути корупційні правопорушення та ризики.
 • Бере участь у створенні умов для інформування працівників Управління про недопущення фактів корупції.
 • Контролює додержання режиму конфіденційності в роботі працівників Управління відповідно до їхніх посадових інструкцій.
 • У визначеній антикорупційною програмою строки звітує перед начальником про стан дотримання антикорупційного законодавства в Управлінні (виконання антикорупційної програми).
 • Аналізує та проводить оцінку корупційних ризиків в діяльності Управління. Вносить начальнику Управління пропозиції щодо усунення чи мінімізації таких ризиків.
 • Веде облік працівників Управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
 • Виконує інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України в сфері запобігання корупції.

ЗАКОНОДАВСТВО

Конституція України

Кодекси України

– Кримінальний Кодекс України;

– Кодекс України про адміністративні правопорушення;

– Кодекс законів про працю України

Закони України

– Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VIII;

– Про Національне антикорупційне бюро України від 14.10.2014 № 1698-VIII;

– Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-ХІІ;

– Про очищення влади від 27.01.2015 № 132-VIIІ