Моніторинг

Здійснення державного моніторингу довкілля

Об’єкти спостережень, на яких здійснюється державний моніторинг довкілля (поверхневі водні об’єкти, меліоровані землі)

В Кілійському міжрайонному управлінні налічується  22 гідрологічних пости для контролю за рівнем води.

Відділ водних ресурсів та водокористування Кілійського МУВГ координує виконання програми галузевого водогосподарського  моніторингу згідно з вимогами Постанов Кабінету Міністрів України від 30.03.98р. за №391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля», наказу Держводгоспу від 22.02.99р. за №16. Вказані роботи забезпечують постійне спостереження за якістю поверхневих та дренажних вод для коригування управлінських справ для забезпечення охорони, відтворення водних ресурсів, раціонального використання їх у народно – господарському комплексі.

Моніторинг включає  стаціонарні спостереження за водним, рівенним режимом  та якістю води Дракулівського водосховища, озера Китай, р.Дунай, в скидних , підвідних каналах зрошувальних систем.

Згідно функціональних повноважень відділ проводив оперативний контроль за:

–  проведенням щоквартального візуального обстеження малих річок ( контроль за станом та використанням);

– веденням  моніторингу по  Дракулівському водосховищу, озеру Китай,  підвідних каналах  до насосних станцій , скидних  ( щоденні вимірювання рівнів води, щомісячні  та додаткові відбори проб води, контроль якості води);

–  щоденним спостереженням  рівня води по р. Дунай у встановленому створі біля  н/ст «Кислицька»;

-щоквартальним  відбором проб водокористувачами у скидних каналах по  випусках коллекторно–дренажних вод;

На протязі 2018 року було проаналізовано дані   15 водокористувачів, які мають дозволи на спецводокористування, по відібраних пробах  на гідрохімічний аналіз .

Щомісячно передавалась інформація до БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю по водовідведенню з водогосподарських систем, а також по балансу, рівнях та об’єму Дракулівського водосховища, аналіз водообміну.

На проведення моніторингу  в 2018 році кошти не виділялись.

Кількість відібраних проб у рамках затверджених програм моніторингу, у кризових і надзвичайних ситуаціях

На протязі звітного періоду проводився контроль якості води  в озері Китай, Дракулівському водосховищі,  підвідних каналах до насосних станцій перед початком поливного сезону. Всього було відібрано 33 проби.  Гідрохімічний аналіз  відібраних проб проводився  лабораторією  моніторингу вод Кілійського  УВГ, свідоцтво про атестацію №216  чинно  до 26 листопада 2018року.

Також були надані платні послуги  11  водокористувачам  по визначенню  показників  якості поверхневих вод  по 10 показниках ( скидні води з рисових систем) та р. Дунай.

Джерелом водопостачання  питної води  Кілійського групового водопроводу є р. Дунай. З річки вода самоплив поступає через рибозагороджувач в канал-відстійник до насосної станції першого підйому. Після попереднього відстоювання в каналі, насосна станція першого підйому по водоводу сирої води подає заздалегідь відстояну воду на очисні споруди для остаточного її очищення .

У місці водозабору постійно ведеться контроль якості води.  Всього відібрано 245 проб проведено 3421 аналіза по 26 показниках.  Нестандартних проб не зафіксовано. Особливих змін  якості води в р. Дунай в порівнянні з минулим роком не виявлено. (Додаток 3).

Спостерігаючи за  станом водних об’єктів   з визначенням тенденції  щодо його змін за гідрохімічними показниками слід відмітити, що  збільшився    об’єм скидів стічних вод в р. Дунай . В 2018р підприємствами району було скинуто в поверхневі водни об‘єкти  50,411 млн.куб.м стічних вод та  3164 т забруднюючих речовин, проти 44,72 млн.куб.м стічних вод та  147 т забруднюючих речовин в порівнянні з 2017 роком.

Основним підприємством-забруднювачем в 2018 році стало ТОВ « Камоліно Холдинг», в якого ГДК деяких хімічних елементів перевищила в декілька разів.

Мінералізація води  в Дракулівському водосховищі  на протязі року  була в межах   від 0,998 до 3,744 г/л . В цілому особливих змін стану водних об’єктів не помічено.

На проведення моніторингу в 2018 році кошти не виділялись.

 

оновлено 25.04.2019