Обрати сторінку

Провідний юрисконсульт

Провідний юрисконсульт – вакансія

Електронна пошта:

Контактний телефон:

Місце знаходження: 68303, Кілійське МУВГ, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілія, вулиця Богдана Хмельницького, 78 (ІІ поверх, кабінет 22).

Правова робота в Кілійському міжрайонному управлінні водного господарства (далі – Управління) ведеться провідним юрисконсультом.

Провідний юрисконсульт організовує правову роботу відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. №1040 (зі змінами), рекомендацій Міністерства юстиції України від 15.01.1996 р. №2 „Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації”.

Провідний юрисконсульт у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами, інструкціями, вказівками та іншими нормативними документами Державного агентства меліорації та рибного господарства України, Положенням Кілійського міжрайонного управління водного господарства, затвердженого наказом Державного агентства меліорації та рибного господарства України № 463 від 30.12.2022 року.

Провідний юрисконсульт підпорядковується безпосередньо начальнику Управління.

Мета діяльності провідного юрисконсульта — правове забезпечення ефективної роботи підприємства, фахова підтримка роботи апарату управління підприємства та керівників структурних підрозділів.

Основні завдання та функції:

 Основним завданням служби правового забезпечення є організація правової роботи, спрямованої на виконання Положення про Кілійське міжрайонне управління водного господарства та правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів в Управлінні його працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, зберігання і раціональне використання майна та ресурсів державного підприємства Кілійського міжрайонного управління водного господарства.

  • організація претензійно-позовної роботи та контролю за її проведенням;
  • погодження (візування) договорів та інших документів, що видаються Управлінням;
  • захист прав та законних інтересів, відповідно до компетенції, у судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів;
  • забезпечення контролю за виконанням судових рішень, взаємодія з органами виконавчої влади та проведення щомісячної взаємної звірки виконавчих документів, що знаходяться на виконанні;
  • проведення правового навчання фахівців, надання юридичних консультацій та допомоги працівникам інших структурних підрозділів;
  • розгляд, аналіз, узагальнення результатів правової роботи, складання та надання відповідних звітів відділу правового забезпечення діяльності Державного агентства меліорації та рибного господарства України;
  • здійснює моніторинг нормативно-правової бази, що регулює діяльність підприємства. Відстежує, фіксує та систематизує в базі зміни в законодавстві. Інформує керівництво підприємства про законодавчі новації;
  • інші питання, що не суперечать чинному законодавству.

 

Законодавство

Конституція України;

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР;

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III;

Закон України від 14.01.2000 № 1389-XIV «Про меліорацію земель»;

Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (із змінами та доповненнями);

Постанова КМУ від 30.12.2022 № 1479 ”Деякі питання проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів”;

Розпорядження КМУ від 12.08.2022 № 714-р ”Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства”.