Обрати сторінку

Цех по ремонту електромеханічного устаткування

Начальник цеху   Долженко В.Н.

Структура:

Начальник цеху

Інженер-енергетик 1к.

Провідний інженер електрозв’язку

Інженер електрозв’язку І кат

Електромонтер станційного устаткування зв’язку 6 разряд

Електромонтер диспетчерського устаткування 3 разряд

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Основні завдання.

Основними завданнями цеху з ремонту устаткування розподільних пристроїв є:

– Виконання капітальних ремонтів електрообладнання 6-10кВ, масляних вимикачів, налагодження та ремонт приводів, перевірка і ремонт пристроїв в розподільних мережах.

– Проведення реконструкції морально і фізично застарілого електроустаткування за затвердженими проектами.

– Монтаж і налагодження електрообладнання об’єктів.

Функції:

Відповідно до основних завдань ЦРЕМО виконує наступні функції:

1.Проводить капітальний ремонт і налагодження масляних вимикачів, роз’єднувачів 6-10кВ, і їх приводів, з подальшим їх випробуванням.

2.Виробляє наладку і перевірку пристроїв релейного захисту, ланцюгів управління.

3.Всі вимірювання і випробування оформляє відповідними актами і протоколами.

4.Виконує окремі види робіт.

5.Розробляє і переглядає посадові інструкції та інструкції з охорони праці персоналу цеху.

6.Проводить роботу з підлеглим персоналом відповідно до вимог Положення “Про навчання з питань охорони праці” .

7.Займається підбором кадрів для укомплектування цеху, веде щоденний облік використання робочого часу.

8.Організовує правильний облік, зберігання та використання інструменту, матеріалів, засобів захисту і пристосувань.

9.Веде технічну документацію.

10.У своїй діяльності керується такими документами:

– діючими законами;

– наказами, розпорядженнями, вказівками, обленерго;

– нормативно-технічними документами по експлуатації та ремонту обладнання;

– Правилами улаштування електроустановок.

– Правилами безпечної експлуатації електроустановок.

– Правилами пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі.

– Правилами безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями.

– Правилами експлуатації електрозахисних засобів.

– Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

– Правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядчою документацією, що видається на підприємстві.

– Положенням “Про навчання з питань охорони праці”.